zin

kleurig-slotZingeving, het is de term die we tegenwoordig gebruiken voor alles wat te maken heeft met de diepere betekenis die we hechten aan ons bestaan. Zingeving, het is zo’n mooi neutraal woord. Als je religie zegt, of godsdienst, islam of christendom, boeddhisme, spiritualiteit, mystiek…. geheid dat een aantal mensen dan al afhaken. ‘Niets voor mij’, denk je dan.

Maar zin, zingeving, dat geldt voor ons allemaal. We spreken er bijna dagelijks over: Ik heb er zin in, zinloos geweld, even tijd om me te bezinnen, ik zie er de zin niet van in, zinvol werk, de zin van het leven….. Soms vragen we ons er dingen over af,  over wat de zin is van wat we tegenkomen in ons leven, van wat ons overkomt, over hoe we ons leven zo in kunnen richten dat we zin ervaren.

Het neutrale karakter van zingeving is me dierbaar. Het verwijst naar het algemeen menselijke ervan. Los van je levensvisie, los van je levenshouding: de vraag naar zin is van ons allemaal. Mensen zijn zingevende wezens. We ervaren zin in ons bestaan, en als we het niet ervaren missen we het en lijden we eronder. Het wordt dan zo zinloos. Maar wat het precies is, dat ons leven zinvol maakt, dat is niet zo gemakkelijk te grijpen. Nog niet zo heel lang geleden was het een vraag die je eigenlijk niet behoorde te stellen, omdat de antwoorden in traditionele levensbeschouwingen voorgeprogrammeerd waren. Je leerde ze op school en in de kerk. In deze eeuw moeten we het antwoord ieder voor onszelf zoeken. We zijn zelfstandige zinzoekers geworden.

Zin geven, zin zoeken, zin ervaren…..  Als ik zeg: we zijn zingevende wezens, lijkt het  net alsof we het bewust doen, zin geven, met ons verstand. Maar doen we dat wel actief, bewust en rationeel, zin geven, of is de beleving van zin eerder iets dat we ontvangen? Wanneer en hoe dan? Of is het misschien een mix van die twee, actief zin geven en het beleven van zin ontvangen?

Zin, het is het centrum van mijn werk, en het centrum van In Transit. Mijn begeleidingswerk, of het nou in de vorm van coaching, supervisie, intervisie, training of consultatie is, of specifiek in de vorm van geestelijke begeleiding, het draait altijd om zin. Niet voorbepaald, alsof ik weet waar voor mijn klanten in hun leven zin te vinden is. Maar als een gezamenlijk onderzoek, een soort spoorzoeken: waar vind je het, waar vond je het, waar zou je kunnen zoeken, waar vind je sporen van zin in je leven en in de wereld.

Zin vinden en zin missen speelt in alle levensgebieden: in je persoonlijke leven, rondom familie, relaties, gezondheid. Maar minstens zo belangrijk speelt het in je werk. Niet alleen voor jou persoonlijk, maar ook voor het team en de organisatie waarin je werkt, en voor de buurt en de samenleving waar je deel van uit maakt. Op al deze levensgebieden kan je van mijn diensten gebruik maken.