Life coaching

life coachingVoor dringende vragen, die niet meer weg te werken zijn…..

Je bent in staat je eigen leven te besturen! Tenminste, daar gaan we wel vaak van uit…. De praktijk is anders. We kennen allemaal ook de situaties waarin we de grip verliezen. Dat voelt aan als een vervelende mislukking. Je wilt er zo snel mogelijk weer vanaf. Toch is dat niet terecht. Deze momenten bieden je de mogelijkheid je eigen levensvragen te leren kennen en onderzoeken.

Levensvragen zijn persoonlijke vraagstukken, verbonden met je eigen levensverhaal. Ze zijn een drijfveer, prikkelen tot actie, maar werpen ook obstakels op. Levensvragen blijven. Je kunt ze niet wegwerken. Je kunt ze wel gebruiken, elke keer als ze zich doen voelen. Hoe geoefender je wordt, hoe beter je in staat bent ze telkens weer te herkennen. De rode draad in je leven wordt zichtbaar.

Ik steek in op het niveau van deze levensvragen. Mijn werkwijze is erop gericht je eigen verbeelding en creativiteit te activeren, om zo via een zijdelingse beweging tot nieuwe antwoorden op oude vragen te komen. Je eigen verbeelding is je belangrijkste instrument, mijn instrumentarium helpt je bij het gebruiken ervan. Dat vind ik in biografisch werk en de inzet van beeldmateriaal, literatuur en film. Daarnaast put ik uit NLP, transactionele analyse en de humanistische psychologie.

We nemen de context waarin je vragen spelen steeds als start- en als eindpunt. Het blijft daardoor ook heel concreet.

Ik werk op basis van een contract rondom je vraag in series van 5 sessies. Vaak is 1 serie voldoende, eventueel in combinatie met enkele terugkomsessies gedurende een langere periode.