waarde(n)vol werken

steigerWat is de meerwaarde die je als team, of als organisatie levert?
En voor wie?
Op basis van welke waarden werken jullie?
En hoe zit dat in jullie samenwerking?

Vragen waar je bij stil gaat staan als er iets aan de hand is. Een reorganisatie, een doorstart. Een conflict, een heftig veranderende omgeving waardoor je primaire proces en de onderlinge verhoudingen op scherp komen te staan. Een incident, een integriteitsschending, iemand die geweldig over de schreef gegaan is. Of gewoon een nieuw team, een nieuwe leidinggevende.

Is zoiets bij jullie aan de orde? Dan zijn verschillende interventies mogelijk. Je kunt denken aan een enkele teamdag, of aan een traject waarbij het team over een langere tijd begeleid wordt. Wat mij betreft kan dat op basis van de volgende uitgangspunten:

  • Starten bij wat goed gaat, ruimte voor wat ¬†moet veranderen
  • Werken met teammetaforen
  • Iedereen verantwoordelijk voor voortgang
  • Concrete wensen en concrete resultaten benoemen