publicaties

Bergen, Marjo van
Dialogisch werken in de grensstreek. Humanistisch Geestelijk Werk in de vreemdelingenbewaring. In: Tijdschrift voor Humanistiek, themanummer Culturele Diversiteit, nr. 40 jaargang 10, december 2009

Bergen, Marjo van
Een Ja-zegger worden. Bestaansbevestiging en levensbeaming in Geestelijke Verzorging. In: Handelingen, Tijdschrift voor Praktische Theologie. Themanummer Het leven ontvangen. Praktijken en reflecties. 36ste jaargang, 2009 nummer 4.

Claasen, Wim, Marjo van Bergen, Lia Goyaarts en Hielke Bosma
Werken aan zin in werk. Denk- en werkboek voor begeleiding van professionals. Amsterdam, SWP, 2008.

Bergen, Marjo van
Het ritme van stollen en smelten. Levensbeschouwelijke inbreng van geestelijk verzorgers in begeleidingscontacten. In: Tijdschrift voor Geestelijke Verzorging, nr. 38, jaargang 9 februari 2006

Bergen, Marjo van
Een plaats in het spanningsveld hebben, krijgen en nemen. Een visie op normativiteit in organisatieadvies. In: Tijdschrift voor Humanistiek, nr 22 jaargang 6 juli 2005

Bergen, Marjo van
Zelfdoding en levensbeaming in vreemdelingenbewaring. In: Jan Hein Mooren (red): De moed om te zien. De Graaff 2010.

Bergen, Marjo van
Door de beklemming heen breken. Humanistisch Raadswerk in de vreemdelingenbewaring. In: Patrick Vlug en Marjo van Bergen (red.) Humanisme en Kwaad. Reflecties op het humanistisch raadswerk bij Justitie. SWP 2011