Morele oordeelsvorming

vuurtoren Elke organisatie die met professionals werkt, heeft regels en richtlijnen. Deels wettelijke regels, deels door de beroepsgroep ingegeven, deels regels die specifiek voor deze organisatie gelden.

Maar elke professional weet, dat die regels niet in elke situatie voldoende houvast geven. Er blijft altijd een eigen beslissingsruimte: hoe die regel hier in deze specifieke context, nu, met deze mensen toe te passen? Zeker als er situaties zijn, waarbij je als professional intuïtief aanvoelt, dat het hier om het scherpst van de snede gaat, dat jouw beslissing hoe te handelen grote invloed kan hebben op de betrokkenen. Of als er een veel voorkomende situatie is, waarbij je steeds het idee hebt dat er iets wringt.

Dat zijn situaties waarin het goed is om die met elkaar door te spreken. Meestal hebben professionele teams wel een werkoverleg, maar zelden is dat ook bestemd om de eigen beslissingen eens tegen het licht te houden. En stel dat je het wel doet, hoe doe je dat dan als de bestaande regels en richtlijnen onvoldoende houvast geven? Daar zijn methoden voor. Morele oordeelsvorming is zo’n methode, moreel beraad is een andere. Je kunt ze als team trainen en in de praktijk brengen. De kwaliteit van je werk gaat ermee omhoog.