Mijn aanpak

Anders kijken

Ik streef ernaar tot een diepgaand leerproces te komen. We praten weliswaar veel, maar ik ga ook met je voorbij de taal. Je woorden weerspiegelen de manier waarop je gewend bent over je problemen na te denken. We zoeken juist naar nieuwe manieren van kijken. Je eigen verbeelding is je belangrijkste instrument, mijn instrumentarium helpt je bij het gebruiken ervan. Dat vind ik in biografisch werk en de inzet van beeldmateriaal, literatuur en film. Daarnaast put ik uit NLP, transactionele analyse en de humanistische psychologie.

Concreet

We nemen de context waarin je vragen spelen steeds als start- en als eindpunt. Het blijft daardoor heel concreet. We starten met het formuleren van een doelstelling, die het traject richting geeft.

Series van 5

Ik werk op basis van een contract rondom je vraag in series van 5 sessies. Over het algemeen is 1 serie voldoende, eventueel in combinatie met enkele terugkomsessies gedurende een langere periode. Bij supervisie gaat het over het algemeen om 2 series.