Supervisie

werken aan je professionele ontwikkeling:
Het hout leren kennen – het blok en de nerf kunnen ‘lezen’
Je bijl leren kennen, het gewicht, de lengte van de steel, de scherpte van het blad
De vaardigheid om één met de bijl te bewegen
En dat steeds opnieuw, met elk blok, elke bijl

supervisie

Wanneer supervisie?

Om je persoonlijke en professionele ontwikkeling te integreren;
om je eigen stijl van het uitoefenen van je beroep te vinden of op te frissen;
om je eigen professionele ontwikkeling te leren sturen.

supervisie

Leren

Meer dan de andere begeleidingsvormen is supervisie gericht op leren over je professioneel handelen. De context is je beroep, je organisatie, en je persoon met alle bagage die je met je meedraagt.
Waar coaching vaak meer gericht is op een verbetering van je functioneren binnen je huidige functie, gaat supervisie verder. Het gaat er ook om dat jij als persoon in je beroep groeit. Je leerproces wint aan diepgang. We bestrijken het hele scala van je dagelijks functioneren, je overtuigingen, waarden en de verankering daarvan in je persoonlijke missie.

supervisieLeren van je praktijkervaringen

In supervisie leer je aan de hand van je eigen praktijkervaringen. Je reflecteert steeds opnieuw, steeds beter en creatiever op je eigen beroepsmatige inzet, intenties en handelen. Je vindt je  persoonlijke professionele identiteit en stijl, en het vermogen die aan te passen aan veranderende omstandigheden.
Herhaalde supervisietrajecten behoeden je voor een verharding van je eigen stijl en het vastlopen in blinde vlekken.

supervisie professionaliteitSupervisie voor (Humanistisch) Geestelijk Verzorgers

Ook, of misschien wel juist geestelijk verzorgers hebben baat bij supervisie. Het ambtsgeheim en de vrijplaatsfunctie zorgen voor een bepaalde vorm van isolement, waarin het werk vormgegeven wordt. Hernieuwde reflectie is een must. Daarbij is niet alleen je beroepsmatig handelen in de context van de organisatie aan de orde, maar ook de levensbeschouwelijke verankering van je eigen werk. Zo blijf je je vak geïnspireerd, doorleefd en doordacht uitoefenen.

geregistreerd LVSC-supervisor.