links

deurOpdrachtgevers

ZONH / Netwerken Palliatieve Zorg in 5 Noord Hollandse regio’s: Coördinatie, positionering en strategieontwikkeling Centra voor Levensvragen Noord Holland, 2015 – 2019.  Diverse lezingen, workshops, presentaties. Organisatie symposium.

Van der Hoevenkliniek Humanistische Geestelijke Begeleiding.

Dienst Geestelijke Verzorging Ministerie van Defensie Teamdagen, diverse supervisietrajecten, begeleide intervisie, bijdragen aan interne scholing.

Humanistisch Verbond   Opzetten en uitvoeren onderzoek onder (potentiële) leden naar behoefte aan levensbeschouwelijke ondersteuning;  advies en ondersteuing bij strategisch beleid t.a.v. Humanistische Geestelijke Begeleiding; organiseren van 2 werkconferenties over onuitzetbaarheid.

Universiteit voor Humanistiek  Begeleide intervisie en supervisie Masterstudenten tijdens stages; 2017 – 2019 Docent en coördinator Mastermodule Groepsgesprekken over de levensbeschouwelijke duiding van kwetsbaar leven. Van ervaring tot zingevingskader.

VU Academie Docent Basisopleiding Palliatieve Zorg voor verpleegkundigen en verzorgenden, modules Psychosociale Zorg en Zelfzorg

ROC Zadkine – BGE Opleiding Supervisie opleidingsgroep Ervaringsdeskundigen GGZ en Armoede en sociale uitsluiting, MBO 4.

individuele cliënten: Supervisie, coaching, counselling, geestelijke begeleiding, stervensbegeleiding.

Humanitas Rotterdam: faciliteren opstart project herijking kernwaarden.

 

Opleidingen:

Arq ism Vrije Universiteit Amsterdam
Geestelijke zorg en trauma

 

Masterclass Spirituele Palliatieve Zorg

 

Proeducation, opleiding nu ondergebracht bij GITP-PAO

Supervisie en professionele begeleiding

 

 

Universiteit voor Humanistiek

Universiteit voor Humanistiek

Doctoraal Humanistiek, afstudeerrichting Geestelijke Begeleiding

 

 

Phoenix Opleiding TA/NLP

3 jarige opleiding Professionele Communicatie

 

Werkgevers:

Geestelijke Verzorging Aardbevingsgebied

 

ShivA Spiritualiteit hiv&Aids

ShivA  Spiritualiteit, hiv & Aids

 

logo-justitie-DJI

Dienst Justitiële Inrichtingen, Dienst Geestelijke Verzorging.

Standplaatsen: Uitzetcentrum Schiphol, Detentiecentrum Noord Holland, Penitentiaire Inrichting voor Vrouwen Nieuwersluiscordaan

 

Verpleeghuis Slotervaart