links

deurOpdrachtgevers

Humanistisch Verbond   Opzetten en uitvoeren onderzoek onder (potentiele) leden naar behoefte aan levensbeschouwelijke ondersteuning;  advies en ondersteuing bij strategisch beleid t.a.v. Humanistische Geestelijke Begeleiding; organiseren van 2 werkconferenties over onuitzetbaarheid.

NSPOH  Bijdragen aan opleidingen voor arbeidsgeneeskundigen en verzekeringsartsen m.b.t. morele oordeelsvorming, vitaliteit en loopbaanplanning.

Dienst Geestelijke Verzorging Ministerie van Defensie Teamdagen GV Koninklijke Marine, diverse supervisietrajecten

Universiteit voor Humanistiek  Begeleide intervisie en supervisie Masterstudenten tijdens stages.

Expertisenetwerk Levensvragen Ouderen  Training herkennen a en omgaan met levensvragen, voor ouderenadviseurs, vrijwilligers in de Ouderenzorg.

Rotterdam V   Trainingen bespreekbaar maken van homoseksualiteit, voor docenten, jongerenwerkers en islamitische organisaties.

Van der Hoevenkliniek Humanistische Geestelijke Begeleiding.

individuele cliënten: Supervisie, coaching, counselling, geestelijke begeleiding, stervensbegeleiding.

DT&V Empowermentcursus AZC Gilze Rijen.

ISVW Begeleiding cursus Ook sterven moet je leren.

Governance & Integrity  Trainingen morele oordeelsvorming.

ROC Zadkine – BGE Opleiding Supervisie opleidingsgroep BGE.

Opleidingen:

Universiteit voor HumanistiekUniversiteit voor Humanistiek

Pro Education. Post-Bachelor en MasteropleidingenPro Education

Phoenix Opleiding TA/NLP

 

 Werkgevers:

ShivA Spiritualiteit hiv&Aids       ShivA  Spiritualiteit, hiv & Aids

 

logo-justitie-DJIDienst Justitiële Inrichtingen, Dienst Geestelijke Verzorging.

Standplaatsen: Uitzetcentrum Schiphol, Detentiecentrum Noord Holland, Penitentiaire Inrichting voor Vrouwen Nieuwersluis

cordaan

 

Verpleeghuis Slotervaart