Rituelen en vieringen

mijlpaalVoor wie niet terug wil of kan vallen op oude meest kerkelijke vormen Uitvaart Huwelijk Herdenking, groots of klein

De uitvaart

Het moment van de harde confrontatie met de dood van hem of haar, die net nog deel uitmaakte van je leven. Hij is er niet meer… maar toch ook nooit zo aanwezig als nu. Het moment waarop zijn leven helder zichtbaar wordt. Het moment waarop jouw band met hem intens voelbaar wordt. Als je zelf degene bent die de uitvaart moet regelen, zijn er zoveel keuzen en beslissingen. Je hebt maar kort de tijd. Hoe doe je hem of haar, die jullie uitgeleide gaan doen uit het leven, zo goed mogelijk recht? Ik sta jullie graag met raad en daad bij.

  • Als uitvaartspreker luister ik naar al jullie verhalen. Meestal zijn er veel verhalen over een mensenleven: lichte en donkere, de buiten- en de binnenkant, het plezier en het verdriet, de liefde en de woede, de schuld en de dankbaarheid. Ik zoek de grote lijnen, maak daar één verhaal van, en vertel dat op de uitvaart.
  • Als je eigenlijk graag zelf wilt spreken, maar niet weet of je dat kan of durft, kan ik ook helpen met het vinden van je eigen woorden en een manier vinden om ze naar voren te brengen.
  • Als jullie dat willen, kan ik ook meer doen. Je kunt me mee laten denken over hoe je de uitvaart wilt vormgeven, of de hele uitvaart laten begeleiden.

Huwelijk

Een huwelijksviering vertelt een verhaal: het verhaal van jullie relatie, in verleden, heden en toekomst. Als humanistisch geestelijk verzorger werk ik dagelijks met verhalen, levensverhalen. Vaak zijn het geen grote woorden maar zeggen kleine anekdotes het meest. Ik luister naar de lagen onder de woorden, de betekenissen die doorklinken. In jullie verhalen spelen onbewust ook jullie persoonlijke symbolen een rol, zoals een plek of een voorwerp, bepaalde muziek of kleuren. Ik ben daar alert op, en geef ze jullie terug, zodat je ze kunt gebruiken bij het vormgeven van de viering. Je kunt me mee laten denken over hoe je je huwelijk wilt vormgeven, maar ook de viering laten begeleiden. In veel gemeenten kan je me als Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand laten benoemen voor jullie huwelijk.

Herdenking

De afgelopen jaren organiseerde ik de landelijke herdenking op Aids Memorial Day. 250 mensen bij elkaar rondom een periode waarin veel bekenden, vrienden, geliefden, familieleden stierven. Anderhalf uur, gevuld met een diversiteit aan rituele elementen. Ik leerde er veel van over ritme, tempo, opbouw, logistiek, regie, diepgang en afsluiting van een groot, complex ritueel. Heeft uw gemeenschap ook een ingrijpend verlies of een andere traumatische gebeurtenis meegemaakt? Ik denk en kijk graag met u mee bij de vormgeving van uw herdenking.