teamcoaching

stempelsTeamcoaching is altijd afgestemd op de actuele bedrijfsmatige en persoonlijke ontwikkelingen in een team:

een reorganisatie, nieuwe diensten of producten, verloop, nieuwe leidinggevende, incidenten in het team of elders in het bedrijf, vakinhoudelijke ontwikkelingen, noem maar op. 

Mijn aanpak steunt op de volgende uitgangspunten:

  • Gebruik van missie en strategie van de organisatie om de ruimte waarbinnen gewerkt wordt af te bakenen.
  • Starten bij wat goed gaat, ruimte voor wat  moet veranderen
  • Veiligheid en groei mogelijk maken door contact en door confrontatie.
  • Iedereen verantwoordelijk voor voortgang
  • Concrete wensen en concrete resultaten benoemen

Ik maak onder andere gebruik van de volgende methoden

  • metaforen en motto’s
  • opstellingen in diverse vormen
  • oplossingsgerichte coaching

Voorbeelden:

onderlinge-interviews-teamcoaching          strandlabyrint-teamcoaching

Onderlinge interviews, daarna samen een strandlabyrint maken. Voor als je geïnspireerd en vanuit een doorleefde missie wilt blijven werken. Gelukkig een prachtige zonnige dag getroffen! Naar huis met een herijkte richting, en afspraken over de eerste stappen.

Of een meer winters programma:

‘Wij waren een nieuw team en hadden behoefte aan een gezamenlijke doelstelling, in de vorm van het nieuwe beleidsplan en er was behoefte elkaar beter te leren kennen en tot werkbare samenwerkingsrelaties te komen.

Tijdens de eerste bijeenkomst  hebben we allen een metafoor voor onze afdeling uitgezocht met behulp van ansichtkaarten. De werkvorm was veilig en creatief. Al snel bleek dat een vertrekkend en een nieuw aankomende teamlid  al een belangrijke inbreng hadden, al waren ze niet aanwezig. Wij hebben ze wel meegenomen in onze bespiegelingen. We hebben inzicht gekregen in elkaars wensen en verwachtingen aangaande het nieuwe team en onze koers. Het was verrassend te bemerken hoe je met behulp van bijvoorbeeld ansichtkaarten  aan elkaar kunt verduidelijken wat er in je hoofd omgaat.

Tijdens de tweede bijeenkomst  was ons nieuwe teamlid ook aangeschoven. Wij hebben hem uitgelegd wat we de eerste keer gedaan en besproken hadden en zijn van daaruit tot een gezamenlijke metafoor  gekomen.’ Een mooie binnentuin in het ziekenhuis, met een gevarieerde plantengroei’. Dat was heel boeiend en gaf een positief gevoel.

Bij de derde bijeenkomst was een teamlid vertrokken, na al lang bestaande strubbelingen. Marjo wilde toen een beeld van het team neerzetten door ons allemaal met behulp van bekertjes te positioneren binnen het team. Wij moesten onszelf t.o.v. de anderen plaatsen. Dit was verrassend, voor mij als leidinggevende, ik realiseerde mij dat ik op het gebied van afstand en nabijheid nog wat te leren heb. Ook kon ik het gevoel van andere teamleden beter plaatsen. Door een oefening te doen die niet direct op de man speelt, maar meer een overzicht van de positionering geeft kon ik beter mij verplaatsen in de ander. En ook begrijpen dat de veiligheid in het nieuwe team kwetsbaar kan zijn. We moeten hier zorgvuldig mee omgaan. 

Voor mij waren het zeer waardevolle middagen. Ik heb veel geleerd, vooral dat ik om mijn teamleden goed te begrijpen, wat abstracter moet kijken. Dan zie ik beter waar de pijn, of de vraag van de ander zit.’

(Nieuwe leidinggevende van een klein team,
na jaren van ruzies en conflicten,
drie middagen teamcoaching)