Coaching

coachingCoaching: begeleiding bij

  • acute kwesties
  • het onderzoeken en doorbreken van specifieke problemen
  • het vinden van nieuwe motivatie, inspiratie, overtuigingen en ideeën
  • het inoefenen van nieuw gedrag.

Coaching, we gebruiken het woord voor veel verschillende vormen van begeleiding. In mijn praktijk is coaching de begeleidingsvorm die het meest resultaatgericht is, op verbetering van je functioneren in je werksituatie.

‘Hey Coach, fly me in!’, riep een cliënt me eens toe door de telefoon. Hij was verdwaald op weg naar mijn praktijk. Ik lachte, informeerde waar hij precies was, en gaf hem de benodigde aanwijzingen. Hij vond de weg verder en hoefde nooit meer te bellen.
Is dat coaching? Deels. Hij had een duidelijke vraag. Het doel was helder: arriveren op Maaseikstraat 15. Mijn eerste vraag was: ‘Waar ben je nu?’ Ofwel: wat is je uitgangssituatie. Aan de hand van mijn interventie kon hij de weg vinden en wist hij voortaan hoe hij bij mijn praktijk moest komen.
Deels ook niet. Voor zijn probleem was een pasklare en eenduidige oplossing, en die gaf ik hem: een stapsgewijze instructie over de weg die hij moest nemen. Dat doe ik als coach niet. Die oplossing, die vindt mijn cliënt zelf, het is immers zijn situatie, zijn probleem, zijn persoon met zijn vaardigheden waar het om gaat.

Mijn cliënten vragen om twee vormen van coaching:
Professionals vragen vaak een korte serie sessies bij een acuut probleem. Soms in opdracht van en/of betaald door de werkgever, soms op eigen initiatief.
Managers en mensen op andere eenzame posities met veel verantwoordelijkheid komen voor een langere periode. Vaak starten we dan met een intensieve serie sessies rondom een acuut vraagstuk, waarna we nog een langere periode met elkaar doorwerken aan de onderliggende, vaak persoonlijker vragen. In die periode word ik op den duur rondom de werkgerelateerde vragen meer sparringpartner dan coach.