samenwerking

Een ZZP-er mag dan wel een zelfstandige zonder personeel zijn, maar niet zonder netwerk en samenwerkingspartners. Sterker nog, het samenwerken in wisselende combinaties van mensen is van cruciaal belang om een open, innovatieve en levendige professional te zijn en blijven. Ik doe het dan ook graag en veel. Wat van mijn samenwerkingspartners van de laatste jaren:

Trainingswinkel Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen. Samen met Tilly de Kruijff, en Wout Huizing,geef ik vorm aan de trainingen vanuit het Expertisenetwerk Ouderen en Levensvragen.

Als coördinator binnen de Centra voor Levensvragen Noord Holland werk ik samen met zo’n 35 andere Geestelijk Verzorgers  aan geestelijke begeleiding in de palliatieve zorg thuis. Mijn directe samenwerkingspartners zijn de netwerkcoördinatoren van de betrokken palliatieve zorg regio’s, Patricia Appeldoorn van ZONH en Wim Jansen van het Expertisecentrum Palliatieve Zorg van het VuMC, en Eric de Rooij die de dagelijkse coördinatie van de regio Amsterdam Diemen van de Centra voor Levensvragen doet.

Samen met Eline Arisse en Charlotte Molenaar ben ik actief in Stichting Huis van de Mens Groot Amsterdam

Tamara Michalczyk is mijn vaste partner in de begeleiding van mijn retraites.